سید دانشمند کوچک

من امیر مهدی متولد 27/06/1391 هستم مامانم برام از کارهام می نویسه و اسم این وبلاگ هم مامانم برام انتخاب کرده چون می خوام از همه چیز سر در بیارم

آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
تیر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست